Email
HesloZabudli ste niečo?

Staranie sa o deti

Poslaním rodiny je založenie rodinného kruhu, ktoré je spojené podľa fyziologických možností aj s plodením a staraním sa o deti. A to bez ohľadu na to, či sa jedná o vlastné alebo osvojené dieťa. Starostlivosť o dieťa je veľmi zodpovednou činnosťou, nakoľko pod pojem starostlivosti spadá aj výchova a zdravotná starostlivosť, ako aj výchova a vzdelávanie.

Starostlivosť o deti prebieha nielen v domácom prostredí, ale aj v priestoroch predškolského a školského vzdelávania. V takomto prípade takéto osoby sa rovnako podieľajú na starostlivosti o tieto deti, a to jednak po stránke zdravotnej, vzdelávacej, mentálnej, ako aj v budovaní zručností, ktoré budú potrebovať v ďalšom uplatnení v živote. Každá osoba, ktorá sa stará o deti, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o deti svoje, osvojené, alebo len dočasne zverené, plne zodpovedá za ich správne zabezpečenie životných potrieb, pričom takémuto dieťaťu nesmú byť odopreté základné životné potreby.

 V prípade neúplnej rodiny sa o dieťa musí starať aj rodič, ktorý priamo dieťa nevychováva resp. nie je mu zverené do opatery a to minimálne v súdom určenej výške na výživu dieťaťa, ako aj na jeho oprávnené zvýšené nároky a to či už zo zdravotných dôvodov, alebo pre rozvoj prirodzeného talentu dieťaťa. Ak by rodič, ktorý má prispievať na výchovu dieťaťa výživnými dávkami, môže súd zaviazať rodiča plniť aj zvýšené výživné v oprávnených prípadoch, pričom neplnenie rozhodnutia súdu o výživnom môže mať trestnoprávnu dohru.