Email
HesloZabudli ste niečo?

Opatrovanie seniorov na Slovensku

Rovnako ako deti, taktiež sú ohrozenou skupinou aj seniori, ktorí sú veľmi často odkázaní na cudziu pomoc, bez ktorej nie sú schopní dosiahnuť svoje životné či zdravotné potreby.

Tak ako štát prispieva na starostlivosť o deti, prispieva aj na starostlivosť o seniorov. Značné množstvo seniorov odmieta ústavnú starostlivosť, a pokiaľ môže, chcú byť opatrovaní vo svojom prirodzenom domácom prostredí. Je prirodzené, že zdravotný stav seniorov je väčšinou už značne poškodený, a preto opatrovateľ musí okrem silnej empatie a ochoty pacovať s bezvládnou osobou, často aj s neschopnosťou udržania stolice či moču, musia vedieť aj zásady prvej pomoci, resp. správnom zdravotníckom prístupe pri bežných prejavoch chorôb, ktorými daný senior trpí.

Väčšinou v domácom prostredí ošetrujú seniorov osoby jemu blízke, resp. osoby, ktoré sa danou opatrovateľskou starostlivosťou zaoberajú profesionálne. Tieto osoby musia mať ukončený minimálne ošetrovateľský kurz a je vhodné, ak absolvujú ošetrovateľskú prax aspoň za určité obdobie v zariadení, kde ich skúsený personál zasvätí do špecifických činností, či zákrokov, ktoré sú nutné vykonávať s postihnutým seniorom.

Na Slovensku existuje viacero zariadení sociálnych služieb, a to jednak súkromných a jednak štátnych. Výhoda týchto zariadení spočíva v tom, že v takomto kolektíve pracuje viacero pracovníkov s rozdielnou mierou skúseností a znalostí. Títo pracovníci si v komplikovaných situáciách dokážu pomôcť alebo poradiť. Okrem toho majú väčšinou vozidlo, ktoré urýchli v prípade potreby transport osoby, ktorá potrebuje rýchlu zdravotnú starostlivosť. Okrem toho pri väčšom množstve stravníkov je možné aj účelné zabezpečovanie stravy podľa diét, ktoré seniori vzhľadom na svoj zdravotný stav potrebujú.