Email
HesloZabudli ste niečo?

Výcvik psa

Ako sa hovorí, pes je najlepším priateľom človeka. Avšak platí zásada, že pes je učenlivý, avšak jeho úroveň výcviku závisí od toho, ako zodpovedne prebehne jeho praktický výcvik.

Výcvik psa sa vykonáva z rôznych dôvodov. A aj priebeh a úroveň výcviku zodpovedá určeniu, na ktoré je daný výcvik určený. Najbežnejší výcvik psa môže vykonávať aj osoba, ktorá psa má a má základy výcviku. Jedná sa o základné povely ako „sadni“, „ľahni“ a podobne. Okrem toho sa pes naučí, kde je jeho miesto odpočinku, resp. priestor, ktorý má strážiť. Mimoriadne dôležité je psa vycvičiť tak, aby neublížil rodinným príslušníkom za žiadnych okolností, ale dokonca ich aj vo vyhrotených situáciách chránil a obraňoval. Zvlášť je nutné psa vycvičiť tak, aby neubližoval malým deťom , ktoré im často z roztopaše spôsobia bolesť alebo prudkými pohybmi vzbudia jeho pozornosť a reakcie.

Ďalším, zložitejším výcvikom je výcvik psa, ktorý je „izbovým psom“, a robí väčšinou spoločnosť starším osobám. Takýto pes, ak je správne naučený a dostatočne často venčený, sa prirodzene stane čistotným a veľmi prítulným spoločníkom opustených ľudí. Dokonca je preukázané, že prítomnosť psa samotným hladením môže spôsobiť zlepšenie zdravotného stavu hlavne v psychickej oblasti.

Avšak najdôležitejším výcvikom psov je výcvik strážnych a vodiacich psov pre nevidiacich. Takýto výcvik môžu absolvovať len psy, ktoré majú na tento výcvik predispozície a hlavne musia byť cvičené osobami, ktoré túto činnosť vykonávajú profesionálne a hlavne požívajú plnú dôveru psa.