Email

Stráženie psa

Veľmi často sa stáva, že rodina ako komplet nemohli odísť na spoločnú dovolenku, nakoľko sa im nemal kto postarať o psa.

Jednoduchú úlohu mali tí ľudia, čo mali príbuzných, známych či susedov, ktorí psa poznali a nebáli sa ho, pričom pes ich náležite poslúchal, resp. nijako neohrozoval. Psa je v prípade, že odídu majitelia dlhodobo preč strážiť nielen preto, aby nebol hladný, resp. necítil osamelosť, ale aj preto že pes často po určitom čase začne pociťovať vzdialenosť svojho pána a tak sa snaží nájsť si cestu za ním.

V takom prípade sa môže stať, že zo psa sa stane tulák, ktorý buď zo strachu z neznámeho na niekoho zaútočí, či to spraví zo zúfalstva či hladu. Preto je dôležité sa so psom zblížiť ešte pred odchodom majiteľov, aby necítil túžbu hľadať svoju spriaznenú osobnosť. Tí ktorí nemajú nikoho blízkeho, kto by sa im o osa postaral majú možnosť využiť psie hotely, ktoré boli v mnohých miestach zriadené na rôznej úrovni, kde sa o nich odborne postarajú vyškolení milovníci psov, ktorí v prípade určitých pochybností o zdraví psa majú možnosť zavolať veterinára, ktorí ho nielen prehliadne ale v prípade potreby aj riadne a zodpovedne lieči.

A tak aj starostliví majitelia psom môžu spokojne opustiť svoje domovy s vedomím, že o ich rodinného miláčika bude náležite postarané.