Email
HesloZabudli ste niečo?

Povolanie chyžná

Upratovanie je v ľudskom živote veľmi dôležité.Upratujú sa rôzne objekty mimo domova, ako aj v domove. Tam kde sa nachádza veľké množstvo ľudí je upratovanie priam nutnosťou, pričom o čo významnejšie ubytovacie zaradenie, o to väčšie nároky sa na chyžnú kladú.

 

Povolanie chyžnej je vyhľadávané v ubytovacích zariadeniach. V menších ubytovacích zariadeniach sa veľmi často kumuluje funkcia chyžnej s recepčnou, hlavne ak sa ubytovanie poskytuje len od večerných hodín do doobedia. Ak je však ubytovacie zariadenie väčšie, vyžaduje si omnoho širší rozsah prác, resp. aby recepčná bola k dispozícii ubytovaným hosťom takmer nepretržite.

 

Chyžná je v podstate tá osoba, ktorá zabezpečí komfort na ubytovacích izbách, zabezpečí, aby bolo poupratované, vymenené a doplnená posteľná bielizeň, v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku ohlasuje chyby a privoláva odborne spôsobilú osobu, aby nedostatky odstránila odstránila.

 

V ubytovacích zariadeniach vyššej kategórie sa od chyžnej vyžaduje okrem diskrétnosti aj znalosť základných svetových jazykov aby vedela uspokojiť aj potreby zahraničných turistov.

 

Recepčná je osoba, ktorá v ubytovanom zanechá prvý dojem, avšak chyžná je do značnej miery tou osobou, ktorá určí, či bude klient spokojný a ešte sa do tohto zariadenia vráti.