Email
HesloZabudli ste niečo?

Ponuka práce - Upratovanie Bratislava

Bratislava, podobne ako väčšie mestá, sa vyznačuje vyššou návštevnosťou osôb. Preto sú vyhľadávané upratovačky aj v ubytovacích zariadeniach vo vyššej miere.

 

Avšak nielen ubytovacie miesta sú tým miestom, kde je potrebné zabezpečiť poriadok a útulné prostredie. Bratislava, hlavne staré mesto sa vyznačuje vysokou frekvenciou obyvateľov, ktorí veľmi často ignorujú odpadkové koše a smeti zahadzujú kde im to práve vyhovuje. Tak, ako každé civilizované mesto, aj Bratislava zamestnáva značné množstvo zamestnancov na udržovanie poriadku a čistoty mesta a to buď prostredníctvom verejnoprospešných prác, alebo prostredníctvom súkromných firiem.

 

Ďalšie, pomerne významné miesto, kde  je  zamestnané značné množstvo zamestnancov – upratovačov, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o mužov alebo ženy, sú obchodné centrá, prípadne verejné priestranstvá a to či už na úradoch, alebo železničnej stanici, autobusovej stanici, letisku, či obdobných priestranstvách. Na túto pozíciu sa väčšinou nevyžaduje znalosť cudzieho jazyka, však vo väčších nákupných strediskách či priestranstvách sa na upratovanie používajú rôzne stroje, ktoré je nutné ovládať a správne obsluhovať, pričom je potrebné hlavne vtedy, ak sa upratuje za prevádzky zariadenia dbať na bezpečnosť a zdravie tam sa nachádzajúcich osôb.

 

Jedná sa o pomerne vyhľadávanú pracovnú pozíciu, lebo sa pri nej nevyžadujú zvýšené znalosti, či diskrétnosť, len dokonale odvedená práca. Diskrétnosť sa vyžaduje pri upratovaní kancelárskych priestorov, resp. miestach, kde sa dochádza k citlivým údajom.