Email

Upratovacie služby - Cenník

Tak, ako je rozdielna náročnosť vykonávaných upratovacích prác, taktiež je rozdielne aj finančné ohodnotenie pracovníkov.

 

Dá sa vo všeobecnosti povedať, že upratovacie služby, a to je jedno, či sú realizované na živnosť samostatne, alebo prostredníctvom agentúr, alebo ako zamestnanecký pomer, patria medzi najnižšie platené pracovné pozície. Je to spôsobené aj otázkou ponuky a dopytu, kedy je vyššia ponuka pracovnej sily ako dopyt po nej.

 

            Ďalšou kategorizáciou je, či sa upratovacie služby vykonávajú vo výškach, pomocou horolezeckej techniky (napríklad umývanie okien výškových budov), kde sa pohybuje hodinová mzda skúseného zručného umývača aj okolo  10 € za hodinu. Oproti tomu síce menej, ale predsa dobre sú platené upratovačky, ktoré upratujú kancelárie po pracovnej dobe (často v nočných hodinách), alebo upratovačky, ktoré upratujú v kanceláriách, či bankách, kde je potrebná veľká zodpovednosť, diskrétnosť a spoľahlivosť. V takýchto prípadoch sa pohybuje mzda upratovačov v rozmedzí 5 až 8 € za hodinu. Teba si však uvedomiť, že tieto práce často nie sú vykonávané na plný pracovný úväzok, ale len na čiastkový.

 

            Preto veľmi často upratovači uprednostnia upratovanie na hlavný pracovný pomer, aj keď ich plat je v spodnej hranici platov v Bratislave, ktoré nie sú veľmi vzdialené od minimálnej mzdy. Jedná sa však o rutinnú prácu a hlavne plat, ktorí dostanú je vo výške, ktorá je pravidelná.