Email
HesloZabudli ste niečo?

BABYSITTERKA – MUSÍTE VEDIEŤ, ČO CHCETE

Babysitterka je opatrovateľka vášho dieťaťa. Avšak, nie je jasné, či ho má strážiť počas celého dňa, keď ste v práci, alebo počas vašej nočnej služby, pokiaľ ste samoživiteľka, alebo váš manžel chodí na týždňovky a v noci by sa teda nemal kto o dieťa starať. Takisto je rozdiel, ak potrebuje dieťa, pokiaľ je už väčšie a chodí do školy, len vyzdvihnúť zo školy a zaviesť ho napr. na krúžky a pod. Všetko, čo od babysitterky vyžadujete by malo byť v zmluve, ktorú spolu podpíšete. Predovšetkým, ak ide o babysitterku z agentúry. Ak sa jedná o vašu známu, alebo niekoho, koho vám vaša známa dohodila, tam už je na vás, či si zmluvu vytvoríte.

V zmluve s babysitterkou, pre ktorú ste sa definitívne rozhodli, by malo byť jasne špecifikované, či má robiť s vaším dieťaťom aj úlohy, alebo ho má aj doučovať v predmetoch, ktoré mu nejdú. Vtedy je dobré, ak má pedagogické vzdelanie, alebo sa vyzná v predmete, v ktorom potrebuje dieťa pomôcť.

Agentúry uprednostňujú skôr dlhodobé kontrakty, ktoré sú výhodnejšie aj pre vás, nakoľko v takom prípade klesá cena za jednu hodinu jej služieb. Treba zvážiť, či sa vám oplatí volať si babysitterku z agentúry len na obdobie, keď je dieťa choré a nemôže ísť do škôlky. Vtedy bude cena za jednu hodinu pochopiteľne vyššia. Rovnako bude cena vyššia v prípade, ak očakávate od babysitterky, aby učila vaše dieťa cudzí jazyk.

Keď už podpíšete záväznú zmluvu s vybranou babysitterkou, nemali by ste sa báť urobiť nečakanú kontrolu aspoň v prvých dňoch. Tu nekompromisne platí staré známe „Dôveruj, ale preveruj!“. Ak ste žiarlivá, mali by ste ujasniť, či je možnosť, že by prítomnosť babysitterky vo vašej domácnosti narušila vaše manželstvo. A tiež by vás malo zaujímať, či ovláda základy prvej pomoci, ak by došlo k nejakému úrazu vášho dieťaťa.

A nezabúdajte, že ak sa babysitterka páči vám, neznamená to automaticky, že si nájde vzťah aj k vášmu dieťaťu. Pokiaľ nemá prirodzenú autoritu a nemá dostatočné sebavedomie pre túto prácu, nebude vhodnou opatrovateľkou pre vaše dieťa.