Email

OPATERA DETÍ – ČO VŠETKO ZAHŔŇA

Čo všetko môže robiť opatrovateľka vo vašej neprítomnosti by ste mali zahrnúť to vzájomnej zmluvy medzi ňou a vami. Všetky jej povinnosti, či práva by ste mali presne definovať, aby neskôr nedošlo k nedorozumeniam v opatere detí.

Najčastejšie opatera zahŕňa kŕmenie dieťaťa, pokiaľ je ešte veľmi malé a nie je schopné samostatne sa nakŕmiť. Ďalej je to hranie sa s dieťaťom. Opatrovateľka by mala poznať niekoľko hier a mala by byť schopná zaujať dieťa za každých okolností. K opatere detí patrí aj ich uspávanie, čítanie rozprávok, spievanie uspávanky atď.

Nie sú vylúčené ani prechádzky v prírode, hranie sa na detskom ihrisku, či drobné upratovanie neporiadku, ktoré vzniklo pri činnostiach súvisiacich s opaterou detí. Opatrovateľka však nie je povinná upratovať vám celú domácnosť, či navariť vám večeru pre manžela. Toto od nej naozaj nemôžete očakávať.

Okrem bežných činností okolo dieťaťa, opatrovateľka môže vaše dieťa učiť cudzí jazyk, či hru na hudobný nástroj. Každá zručnosť, ktorú opatrovateľka ovláda môže poslúžiť na zabavenie dieťaťa a poskytneme mu to niečo viac do života.

Agentúry by mali zabezpečiť aj poistenie v prípade, ak opatrovateľka, v rámci opatery detí, spôsobí ujmu na zdraví a škodu na vašom majetku. Bolo by nepríjemné, ak by mala opatrovateľka, ktorú necháte doma s vaším dieťaťom, sklony ku kleptománii a pod. Takisto zabezpečia náhradnú opateru detí v prípade, že pôvodná opatrovateľka ochorie a nemôže sa tak o vaše dieťa starať. V opačnom prípade vám však agentúry zabezpečujú, že o vaše dieťa sa bude starať jedna a tá istá opatrovateľka, pretože si dieťa na ňu zvykne, vytvorí sa medzi nimi väzba a vzťah. Pre dieťa by bolo traumatizujúce, ak by sa opatrovateľky striedali. Niektoré agentúry zabezpečujú aj dovoz opatrovateľky až do vášho domu, prípadne i jej odvoz. Je to komfortné pre obe strany.