Email

VÝCVIK PSA DOMA – ZÁKLADNÁ POSLUŠNOSŤ

Základom pri výcviku psa doma je, aby výcvik prebiehal v prostredí, kde psíka nič neruší a môže sa plne sústrediť na nás, na náš hlas a naše povely. Výcvik by sa nemal konať v prostredí, kde je veľký hluk, či zvýšený pohyb osôb. Ideálne samozrejme je, ak výcvik psa prebieha v prírode, v parku, alebo v záhrade, kde má dostatok bezpečného priestoru na pohyb, zábavu  a hru.

Šteniatká by sa mali cvičiť niekoľkokrát denne po dobu asi 5 minút. Staršie psy môžu trénovať cca pol hodinu. Je však vhodné dať im občas malú prestávku na oddych. Vždy je dobré ukončiť výcvik psa v momente, keď ho to ešte baví. Treba ustrážiť tú správnu mieru.

Je lepšie ak je výcvik psa uskutočňovaný pred podaním jedla. Psík je tak oveľa viac namotivovaný a prijíma maškrty. Po každom zvládnutí cviku musíme psíka pochváliť. Práve to je to, prečo je psík ochotný si povel zapamätať a opakovať ho aj v budúcnosti. Dôležitá je aj dôkladnosť pri výcviku psa. Pokiaľ psík nevykoná daný cvik presne tak ako má, upravíme jeho polohu, napr., ak chceme, aby si sadol pred nás a až potom ho pochválime a odmeníme maškrtou. S maškrtami to však netreba preháňať. Treba ich striedať s pohladením, či hračkou.

Aj naša nálada ovplyvňuje náladu psíka a jeho schopnosť s nami spolupracovať. Ak sme nevstali práve tou správnou nohou, nechajme výcvik psa radšej na inokedy. Psík nám to vráti pozitívnou náladou a nemusíme jeden druhého znechucovať pesimizmom.

Ak učíme psíka, napr. povel „SADNI“, je dôležité, aby sme mu nedávali množstvo zbytočných povelov. S týmto povelom môžeme začať už od šteňacieho veku psa a je potrebné cvičiť ho súčasne s povelom „KU MNE“. Používame maškrtu, ktorú mu necháme oňuchať, ohryzkávať, ale nie zožrať. Pred samotným vykonaním cviku mu povieme „SADNI“. Maškrtu musíme držať pred papuľou psa vo výške hlavy psa a postupne ju dvíhame nad hlavu. Pes má prirodzenú tendenciu sadnúť si, pretože je tak pre nich jednoduchšie udržať si s maškrtou kontakt. Ak tento povel nevykoná, druhou rukou tlačíme jeho zadnú časť k zemi, aby pochopil, že si má sadnúť.