Email
HesloZabudli ste niečo?

Hľadáte opatrovateľku ?

Veľmi častým problémom zamestnaných rodičov je hľadanie opatrovateľky. Donedávna túto funkciu ochotne a radi plnili starí rodičia, ktorí však stále častejšie hľadajú vedľajšie zamestnanie. Okrem toho niet vhodnejšieho rozmaznávateľa detí ako aj prestavovateľa domácnosti ako sú starí rodičia.  A práve preto sa stále viac rodičov rozhoduje pre voľbu profesionálnej opatrovateľky, alebo opatrovateľa.

Čo všetko sa očakáva od opatrovateľky? Správna opatrovateľka dbá  o domácnosť, čiže zastupuje predtým bežne zaužívanú funkciu matky v domácnosti. Jej činnosť sa využíva v domácnostiach, kde sú obaja rodičia plne zamestnaní, finančne zabezpečení a takí, ktorí si chcú život užívať. A opatrovateľka?  Najčastejšie sa jedná o študentky, resp. matky na materských dovolenkách, resp. ženy, ktoré majú vzťah k domácim prácam.

Práca opatrovateľky začína ráno, hneď ako rodina opustí domácnosť. Jej úlohou je upratať po raňajkách, popolievať kvety, poupratovať, ak si to rodina želá, urobí nákupy, prípadne navarí objednané jedlo. V prvom rade sa musí jednať o dochvíľnu pracovníčku, ktorá je zodpovedná a hlavne diskrétna. Nehovoriac o tom, že nesmie mať sklony k odcudzovaniu majetku svojich zamestnávateľov. V závislosti od typu domácnosti môže mať na starosti aj upratovanie dvora, kvetinovej záhrady či kosenie trávnika. Každopádne musí plne zastúpiť domácu pani (okrem špecifických činností, ktoré si vyhradí sama pre seba).

Ak v domácnosti pracuje viacej vypomáhajúcich osôb, ich činnosť musí byť koordinovaná a musia sa vzájomne dopĺňať.  V menších rodinách opatrovateľka zabezpečuje všetky činnosti, ktoré súvisia aj so starostlivosťou o deti, psa, či prípravu jedla po príchode domov rodinných príslušníkov. Opatrovateľka môže byť zamestnaná len na určitú časť dňa, alebo na celý čas, kedy rodičia sú mimo domova, t.j. aj na mimoškolské aktivity detí, resp. vypracovávanie domácich úloh.

Opatrovateľka musí mať všetky dobré charakterové vlastnosti, musí ovládať základné domáce práce, ktoré sa od nej očakávajú. Avšak medzi najdôležitejšie vlastnosti patrí empatia a vysoká miera zodpovednosti a vlastnej aktivity, ktorá je však v súlade s predstavami a očakávaniami rodiny, kde opatrovanie vykonáva.

Medzi činnosti opatrovateľky však patrí aj starostlivosť o rodinných príslušníkov v čase ich choroby, resp. v čase nutnej návštevy lekára., resp. podávanie liekov a podávaní stravy  pri ošetrovaní pacientov. Ošetrovateľ musí mať absolvované príslušné vzdelanie vo forme školy, resp. rekvalifikačného kurzu. Pri mnohých prípadoch sa očakávajú aj kladné hodnotenia od predošlých zamestnávateľov.