Email

Hľadáte na opatrovanie detí pestúnku? Ako na to?

pestúnkaVýchova detí patrí k najťažším úlohám, čo v živote máme. Existujú však ľudia, ktorí svoj život alebo jeho časť zasvätili deťom, ich opatrovaniu  a výchove, hoci nie sú ich vlastné. Sú to pestúnky.  To sú tie osoby, ktorým zverujeme to najcennejšie, čo v živote máme - naše deti. Nech už je dôvod hocaký.

Čo vlastne robí pestúnka?

Z časového hľadiska môžeme hovoriť o tom, že pestúnka vykonáva dlhodobé alebo krátkodobé opatrovanie detí:

●      dlhodobé opatrovanie detí - ľudia sa k nemu prikláňajú z rôznych dôvodov, napr. finančných či existenčných, môže to byť napríklad kvôli budovaniu kariéry a podobne,

●      krátkodobé opatrovanie detí - pestúnka zastúpi rodiča v prípade návštevy lekára, vybavovania úradných záležitostí, budovania partnerského vzťahu a spoločenských vzťahov návštevami spoločenských akcií vo večerných hodinách, alebo jednoducho vtedy, keď si vyčerpaná mama potrebuje na chvíľu oddýchnuť.

Čo vyžadovať od pestúnky?

Čo môžeme, respektíve by sme mali očakávať od pestúnky okrem toho, že bude prítomná pri našich deťoch?

Na prvom mieste by sme mali spomenúť bezpečnosť. Práve pri deťoch sa stáva najväčšie množstvo nehôd. Pestúnka musí byť obozretná a predvídať nebezpečné situácie za deti, ktoré nemajú dostatok skúseností a rozumu. Deti chcú skúšať a skúmať svet okolo seba a nemyslia na dôsledky svojho konania.

Následne, keď sme si istí, že deťom nič nehrozí, môžeme svoje nároky zvýšiť. Pestúnka by mala zabezpečiť aj to, aby trávenie času s ňou bolo zmysluplné. Znamená to predovšetkým rozvoj osobnosti dieťaťa. Tento je závislý predovšetkým od veku dieťaťa a pestúnka by mala spoločné aktivity prispôsobiť jeho schopnostiam a záujmom.

Čo robí pestúnku skutočne dobrou a profesionálnou?

 

●      Osobnostné predpoklady. Jedná sa hlavne o vrodené vlastnosti, ktoré predurčujú konkrétneho človeka, aby bol dobrou pestúnkou. Vyzdvihnúť tak možno napríklad trpezlivosť, pozitívny vzťah k deťom, empatii, schopnosť zaujať deti, ale aj schopnosť budovať si prirodzený rešpekt a podobne.

●      Prax.Ide najmä o praktické skúsenosti získané opatrovaním detí (častokrát najskôr vlastných, prípadne súrodencov).

●      Vzdelanie a kurzy.  Okrem bežného vzdelania v rámci školského systému (pedagogické vzdelanie) sú vhodné rôzne kurzy. V súčasti je mimoriadne populárne a preferované napríklad Montessori vzdelávanie.

Jednoznačne možno teda zhrnúť, že pestúnka musí byť človek, ktorému dôverujeme. Vkladáme predsa do jej rúk naše deti, častokrát veľmi maličké a zraniteľné. Veríme, že práve pestúnka je niekto, kto naše deti za nás ochráni, uteší, vychová, podporí v čase, keď my sami nemôžeme. Preto buďme pri výbere pestúnky nároční, trpezliví a obozretní. Odmenou nám bude spokojné dieťa.