Email

Opatrovateľský kurz - podľa čoho si vybrať?

opatrovatelský kurzStarostlivosť o našich najbližších patrí k najzásadnejším súčastiam nášho života. A to zvlášť, ak sa jedná o deti alebo starších členov našej rodiny. Títo si totiž vyžadujú osobitný prístup a sú od nás sebestačných a produktívnych ľudí čiastočne alebo úplne závislí. Preto sa obraciame mnohokrát na profesionálov, ktorí poskytujú opatrovateľské služby.

V prípade opatrovania starých ľudí sa nemožno spoliehať len na osobné skúsenosti či intuitívne schopnosti opatrovateľov. Je nevyhnutné, aby mali aj odborné vzdelanie, ktoré sa môže uskutočniť napr. absolvovaním opatrovateľského kurzu.

Podľa čoho si vyberať opatrovateľský kurz?

Opatrovateľský kurzmožno absolvovať v každom väčšom meste na Slovensku. Je potrebné však dbať na to, aby bol kurz akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Takisto je vhodné, aby ste si pri výbere opatrovateľského kurzu dopredu zistili, či certifikát z neho bude platný len na Slovensku alebo napríklad aj v celej Európskej únii.

Ďalšou stránkou opatrovateľských kurzov je cena za kurz. Pohybuje sa zväčša na úrovni niekoľko stoviek eur (aj v závislosti od vyššie spomínaných aspektov ohľadne akreditácie a platnosti).

V neposlednom rade je dobré vyberať si kurz aj podľa dĺžky jeho trvania. Vyberať si môžete kurzy so skutočne krátkou dobou trvania až po kurzy, pri ktorých je vzdelávanie rozvrhnuté na dlhšie časové obdobie.

Výučba v rámci opatrovateľského kurzu je realizovaná odborníkmi, ktorí vás zaučia nielen v teoretickej oblasti, ale poskytnú aj mnohé praktické skúsenosti a znalosti.

V prípade, že plánujete robiť opatrovateľa v zahraničí, je nevyhnutné disponovať aj príslušnými jazykovými znalosťami. Agentúry, ktoré poskytujú opatrovateľské kurzy, väčšinou ponúkajú aj jazykové kurzy so špeciálnym zameraním na jazykové znalosti v oblasti opatrovania dospelých a starších ľudí.

Na záver ešte možno dodať, že kvalitný opatrovateľský kurz vám môže výrazne pomôcť a uľahčiť začiatky opatrovateľskej práce. Nenaučí však nadšeniu a zápalu pre prácu či osobnostným predpokladom (napr. trpezlivosti, empatii, zodpovednosti, schopnosti riešiť krízové zdravotné situácie s chladnou hlavou a podobne), ktoré robia bežného opatrovateľa excelentným.