Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Deutsch
  • Slovak
Experiences with babysitting
  • pre schoolers 1r.
  • schoolchildren 1r.

Nikola Chachulová

Send a message Rating
Mám vyštudovanú strednú pedagogickú školu v Čadci, odbor - učiteľstvo-vychovávateľstvo. Taktiež mám vyštudovanú vysokú školu - Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, odbor - predškolská a elementárna pedagogika - bakalársky stupeň. Momentálne pokračujem v magisterskom štúdiu v odbore učiteľstvo primárneho vzdelávania. Počas štúdia, či už na strednej alebo vysokej škole som mala prax v rôznych materských školách a školských kluboch, kde som nadobudla mnoho skúseností. Pôsobila som aj ako lektorka záujmových krúžkov v MŠ, konkrétne krúžky - tanečníček a divadelníček. Cez prázdniny som robila animátorku pre deti v školách v prírode aj v letných táboroch.
  • Opatrujem v časoch: After lunch
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have a driving license
  • - I have first aid course