Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Slovak
  • Česky
Experiences with babysitting
  • toddler 3r.
  • pre schoolers 1r.

Nina Režnáková

Send a message Rating
Som študentkou vysokej školy (UKF odbor predškolská a elementárna pedagogika) v Nitre. Bydlisko - Šintava,Trnavský kraj. Mam prax s deťmi nakoľko som pracovala ako učiteľka v materskej škole a taktiež ako učiteľka v jasliach. Práca s deťmi je pre mňa nie len povinnosťou ale aj radosťou.
  • Opatrujem v časoch: Morning, Morning, After lunch, Whole day
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have first aid course