Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
 • Slovak
 • Česky
 • Rusky
Experiences with babysitting
 • baby 8r.
 • toddler 6r.
 • pre schoolers 6r.
 • schoolchildren 10r.
 • teenagers 35r.

Ľubica Danechová

Send a message Rating
Volám sa Ľubica, vyštudovala som VŠ zdravotníctva a SP odbor sociálna práca s deťmi a mládežou. V rámci odbornej praxe som pracovala s deťmi na rôznej sociálnej úrovni. Štúdium bolo zamerané na prácu s deťmi a mládežou a tak isto boli orientované aj jednotlivé prednášky (pedagogika, psychológia, sociológia ap.). Najlepšiu prax som však získala pri výchove a opatrovaní mojich 4 detí, ktoré sú už dospelé a momentálne príležitostne vypomáham s 3 vnučkami (1, 3, 5 rokov). Starala som sa celodenne aj o dvojičky chlapcov od 1 roka až po nástup do MŠ a rok o 9 ročného chlapca po skončení vyučovania (vyzdvihnutie zo školy, DÚ, aktivity doma a vonku ap.). rozumiem si s deťmi rôzneho veku, nakoľko mám viac ako 35 -ročnú prax. Mojou snahou je viesť deti k aktívnemu využívaniu voľného času, nie iba pozeranie TV, či sedenie pri PC a mobile.
 • Opatrujem v časoch: Whole day
 • - I can look after kids in family apartment
 • - I have a driving license
 • - I can drive children