Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • Slovak
  • Česky
Experiences with babysitting
  • baby 6r.
  • toddler 10r.
  • pre schoolers 10r.
  • schoolchildren 15r.
  • teenagers 15r.

Libuše Slivková

Send a message Rating
Vyštudovala som Vysokú školu študijný odbor Sociálne služby a poradenstvo. Počas štúdia na Vysokej škole som pracovala ako vychovávateľka v Krízovom stredisku.
  • Opatrujem v časoch: Morning, Morning, After lunch, Whole day, At night, Nepravidelne
  • - I can look after kids in family apartment