Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • Slovak
Experiences with babysitting
  • pre schoolers 3r.
  • schoolchildren 12r.

Marta Mačutková

Send a message Rating
Dobrý deň, s Vašimi detičkami vymyslím tvorivý a zmysluplný program, zahráme sa, napíšeme domáce úlohy alebo odprevadím na záujmovú činnosť. :) VZDELANIE: Univerzita Komenského v Bratislave- učiteľstvo primárneho vzdelávania Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre-predškolská elementárna pedagogika Stredná pedagogická škola: predoškolská a elementárna pedagogika Prax: Denné tábory, maskot, tvorivé dielne, škola v prírode, opatrovanie na svadbách, detské oslavy
  • Opatrujem v časoch: Morning, Morning, After lunch, Whole day, At night
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have first aid course