Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
 • English
 • Deutsch
 • Slovak
 • Maďarsky
Experiences with babysitting
 • baby 2r.
 • toddler 5r.
 • pre schoolers 1r.
 • schoolchildren 1r.

Eva Vontszemű

Send a message Rating
Pracujem ako sociála pracovníčka v zariadení núdzového bývania pre matky s deťmi a keďže pracujem nepravidelne zostáva mi čas i na iné deti ako tích 14 v zariadení. Bežne vypomáham so strážením detí priateľkám, či v rodine, mám skúsenosti tiež z denných stacionárov aj ako osobná asistentka v materskej škole.
 • Opatrujem v časoch: Morning, Morning, After lunch, Whole day, At night, Nepravidelne
 • - I can look after kids in family apartment
 • - I have a driving license
 • - I can drive children
 • - Vysoká: Sociálna p