Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Deutsch
  • Slovak
Experiences with babysitting
  • toddler 2r.
  • pre schoolers 2r.
  • schoolchildren 2r.

Monika Prílesanová

Send a message Rating
Som milá, priateľská, zodpovedná, mám rada deti a v doterajších skúsenostiach sa mi potvrdilo, že aj deti majú rady mňa ;) Vyštudovala som SŠ-Pedagogickú a sociálnu akadémiu, odbor sociálno-výchovný pracovník, počas štúdia som praxovala v Školskom klube detí a v rehabilitačnom centre pre mentálne postihnutých. V súčasnosti študujem na VŠ, odbor sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Mám skúsenosti s opatrovaním 3- a viacročných detí.
  • Opatrujem v časoch: Whole day
  • - I can look after kids in family apartment
  • - Vyštudovala som: Pedagogická a sociálna akadémia