Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • Slovak
Experiences with babysitting

Eva Šimková

Send a message Rating
Som skúsená opatrovateľka detí od najútlejšieho veku, prispôsobím sa potrebám každého opatrovaného dieťatka.
  • Opatrujem v časoch: Whole day
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have a driving license
  • - I can drive children
  • - I have first aid course