Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • Slovak
Experiences with babysitting
  • pre schoolers 3r.

Michaela Takáčová

Send a message Rating
Som študentka na UKF v Nitre, odbor predškolská pedagogika. Študovala som na Pedagogickej akadémií v Modre, učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo. Práca sa deťmi a napĺňa a robím ju veľmi rada. Počas prázdnin som sa venovala 3r. dievčatku.
  • Opatrujem v časoch: Nepravidelne
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have a driving license
  • - I can drive children
  • - I have first aid course

Look after

Monday Tuesday Wednesday thursday Friday Saturday Sunday
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
- I am available