Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Slovak
  • Česky
  • Poľsky
Experiences with babysitting

Mariana Belajová

Send a message Rating
Dlhodobo pracujem ako dobrovoľníčka v Slovenskom skautingu, kde mám skúsenosti s prácou s deťmi od 7 rokov (každotýždenné stretnutia, víkendové akcie, tábory). V rodine máme aj mladšie deti, takže s ich opatrovaním mám taktiež skúsenosti. Študujem medicínu, takže zdravotný dozor je zabezpečený :) Mám absolvované vzdelávacie kurzy pre prácu s mládežou, akreditované Ministerstvom školstva.
  • Opatrujem v časoch: Nepravidelne
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have first aid course