Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Slovak
Experiences with babysitting
  • pre schoolers 3r.
  • schoolchildren 3r.

Eva Bugárová

Send a message Rating
Som študentka vysokej školy univerzity Komenského pedagogickej fakulty, mám absolvovanú strednú pedagogickú a sociálnu akadémiu, ktorú som úspešne ukončila maturitným vysvedčením. Mám 3 roky praxe ako učiteľka v materskej škole a vychovávateľka v školskom klube detí. Počas školy som absolvovala aj plavecký kurz, ďalej mám absolvenské skúšky s tanca, 4 roky spevu a hry na gitare na základnej umeleckej škole
  • Opatrujem v časoch: Nepravidelne
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have first aid course