Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • Slovak
Experiences with babysitting
  • pre schoolers 1r.

Karina Kačmariková

Send a message Rating
Som študentkou vysokej školy , odbor Predprimárna a elementárna pedagogika na UK v Bratislave. Štúdiom som získala teoretické ale aj praktické vedomosti. Ešte počas strednej školy som opatrovala dvojičky chlapcov vo veku 5 rokov a dievčatko, ktoré malo 2 roky. Som spoľahlivá, priateľská, komunikatívna a flexibilná.
  • Opatrujem v časoch: Nepravidelne
  • - I can look after kids in family apartment