Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
 • English
 • Slovak
Experiences with babysitting
 • baby 1r.
 • toddler 2r.
 • pre schoolers 3r.
 • schoolchildren 1r.
 • teenagers 1r.

Edi Ofčarovičová

Send a message Rating
Som milá, trpezlivá opatrovateľka a kedže som špeciálny pedagóg opatrím aj Vaše postihnuté dieťa s Dmo, Dawnovým syndrómom alebo s poruchami autistického spektra alebo iným nešpecifikovaným postihnutím. Ak budete mať záujem v rámci rôznych aktivít (edukačných, rekreačných) počas opatrovania môžem malým deťom, intaktným (zdravým) zrealizovať hudobno-pohybový program s prvkami muzikoterapie, a pre deti so zdravotným znevýhodnením môžem zrealizovať muzikoterapiu. Nebojte sa muzikoterapie, nepraktizujem žiadne šamanské praktiky ide len o hru s rôznymi elementárnymi nástrojmi, spev, hudobno-pohybové hry, počúvanie hudby...
 • Opatrujem v časoch: After lunch, At night, Nepravidelne
 • - I can look after kids in family apartment
 • - I have a driving license
 • - Vyštudovala som: Pedgogická a sociálna akadémia
 • - Vysoká: Univerzita