Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Deutsch
  • Slovak
Experiences with babysitting

Natália Habiňáková

Send a message Rating
Volám sa Natália. Mám 19 rokov. Som študentka Pedagogickej a sociálnej akadémie v Trnave, odbor učiteľstvo v materskej škole a vychovávateľstvo. Po ukončení štúdia by som chcela pokračovať na Pedagogickej fakulte v Trnave a neskôr sa stať učiteľkou v MŠ. Absolvovala som prax aj v školskom klube aj v materskej škole. Zúčastňujem sa na rôznych podujatiach pre deti. Som spoľahlivá a veľmi rada naučím vaše deti nové pesničky či riekanky. Ovládam hru na klavír. Mojou záľubou je aj tanec a spev. Chodím do detského speváckeho zboru kde učíme deti spievať piesne o Bohu :) . Navštevovala som rôzne druhy tancov (latinsko-americké tance, hip-hop, folklórny súbor). Cez zimné obdobie počas Vianoc chodím pracovať ako animátorka do Detských tvorivých dielní. V letnom období robím dobrovoľnú animátorku v táboroch. Veľmi rada postrážim vaše detičky a naučím ich niečo nové. :)
  • Opatrujem v časoch: After lunch, Nepravidelne
  • - I can look after kids in family apartment