Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
 • English
 • Español (Spanish)
 • Slovak
 • Česky
Experiences with babysitting
 • baby 3r.
 • toddler 2r.
 • pre schoolers 2r.
 • schoolchildren 2r.

Natália Marusinová

Send a message Rating
Momentálne som študentkou tretieho ročníka a so starostlivosťou o detí mám skúsenosti najmä z rodinného prostredia. Počas mojej dobrovoľnej spolupráce so Slovenským červeným krížom som sa venovala aj deťom od najmladších až po druhý stupeň základných škôl. Vypĺňali sme ich voľný čas zábavným podaním poskytovania prvej pomoci. Som zodpovedná, starostlivá, nemám problém komunikovať s deťmi a ich rodičmi.
 • Opatrujem v časoch: Whole day
 • - I can look after kids in family apartment
 • - I have a driving license
 • - I can drive children
 • - I have first aid course