Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Slovak
  • Česky
Experiences with babysitting
  • toddler 1r.
  • pre schoolers 6r.
  • schoolchildren 2r.

Natália Félisová

Send a message Rating
Volám sa Natália, mám 20 rokov a študujem na VŠ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v odbore predškolská a elementárna pedagogika v druhom ročníku. Mám ukončené stredné pedagogické vzdelanie v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo na PaSA v Leviciach. Mám veľmi dobrý vzťah k deťom, počas štúdia na SŠ som získala skúsenosti či už praxou v MŠ i ZŠ,alebo aj opatrovaním detí. Absolvovala som aj letné tábory, či školu v prírode. Svoj voľný čas by som rada venovala niečomu, čo ma napĺňa a baví. Viem deti hravou formou zabaviť, udržať ich pozornosť a rada vymýšľam niečo nové a tvorivé. Som priateľská, tvorivá, zodpovedná a empatická.
  • Opatrujem v časoch: Morning, Morning, After lunch, Whole day, At night, Nepravidelne
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have a driving license
  • - I have first aid course

Look after

Monday Tuesday Wednesday thursday Friday Saturday Sunday
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
- I am available