Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Slovak
  • Rusky
Experiences with babysitting
  • baby 2r.
  • toddler 1r.
  • pre schoolers 2r.
  • schoolchildren 1r.

Jana Polajova

Send a message Rating
Som študentka bilingválneho gymnázia ( anglického) v Poprade. Rada sa starám o deti. Svoje opatrovanie dopĺňam aj hodinami anglického jazyka. Samozrejme všetko hravou formou. Detičky opatrujem už 2 roky.
  • Opatrujem v časoch: After lunch
  • - I can look after kids in family apartment