Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Español (Spanish)
  • Slovak
  • Česky
Experiences with babysitting
  • toddler 1r.
  • pre schoolers 3r.
  • schoolchildren 5r.
  • teenagers 5r.

Erika Rindosova

Send a message Rating
Som študentkou prvého ročníka na PRIF Univerzity Komenského v Bratislave (odbor učiteľstvo biológia, chémia). Prax s deťmi začala už doma:) mám totiž štyroch súrodencov v rôznom vekovom zložení. Tábory, organizovanie voľnočasových aktivít, to bolo moje počas celej strednej školy a potom rok dobrovoľníckej činnosti na Luníku IX v Košiciach (opäť práca s mladými a deťmi nad 8 rokov). Myslím si o sebe, že som dosť úprimný, otvorený a komunikatívny človek. Milujem prírodu, hudbu, tanec a knihy.
  • Opatrujem v časoch: Whole day
  • - I can look after kids in family apartment