Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
 • English
 • Slovak
Experiences with babysitting
 • baby 1r.
 • toddler 2r.
 • pre schoolers 3r.
 • schoolchildren 11r.
 • teenagers 11r.

Lucia Briestenská

Send a message Rating
Som vyštudovaná psychologička s 2 ročnou praxou v odbore. Rok a pol som pracovala s týranými deťmi vo veku od 3 do 18 rokov, kde som okrem individuálneho prístupu pracovala s deťmi aj v skupine. Posledných 11 rokov organizujem detské letné tábory, kde som zabezpečovala program pre deti, okrem toho som vykonávala aj funkciu zdravotníka, pomocného kuchára a zabezpečovala som starostlivosť o tieto deti. Dva roky som sa podieľala aj na organizácii výchovného tábora pre deti s výchovnými problémami a zo sociálne slabého prostredia, ktorého zriaďovateľom bol ÚPSVaR. Pomáhala som s opaterou niekoľkých detí z rodiny od útleho veku- dokážem sa postarať aj o nemluvňatá. Som zodpovedná, mám deti veľmi rada. Som tvorivá a dokážem im vytvoriť zábavný i náučný program. Som všestranne zameraná, mám skúsenosti s edukáciou detí, tvorivou činnosťou, športovými aktivitami atď. Dokážem si s deťmi vytvoriť dôverný priateľský vzťah, ale viem si vybudovať aj autoritu a pôsobiť výchovne.
 • Opatrujem v časoch: After lunch, Whole day, At night, Nepravidelne
 • - I can look after kids in family apartment
 • - I have a driving license
 • - I can drive children