Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • Slovak
Experiences with babysitting
  • baby 1r.
  • toddler 2r.
  • pre schoolers 6r.
  • schoolchildren 5r.
  • teenagers 5r.

H P

Send a message Rating
Momentálne som študentka na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, študujem odbor učiteľstvo pre materské škôlky,pracujem ako Animátor i spolupracujem na promo akciách, opatrujem deti rodinám s odporúčaním, učím hru ny klavíri a spev, milujem zvieratá, mám rešpekt pred mačkami a plánujem sa starať o deti aj v budúcnosti.
  • Opatrujem v časoch: Whole day
  • - I can look after kids in family apartment