Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Slovak
Experiences with babysitting
  • pre schoolers 1r.
  • schoolchildren 1r.

Nicole Petrášová

Send a message Rating
Som študentka Pedagogickej fakulty, vyštudovala som špeciálnu pedagogiku na strednej škole, kde som získala prax v materskej a základnej škole s deťmi vo veku od 3 do 8 rokov. Práca s deťmi ma veľmi baví a napĺňa, viem sa s nimi zahrať, zaujať ich pozornosť, naučiť ich výtvarnému a tanečnému umeniu, anglický jazyk.
  • Opatrujem v časoch: Nepravidelne
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have a driving license
  • - I can drive children
  • - I have first aid course