Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • Slovak
Experiences with babysitting
  • toddler 1r.
  • pre schoolers 5r.

Miriam Uživateľ

Send a message Rating
Volám sa Miriam, mam 23 rokov. Navštevovala som strednú pedagogickú školu. Po ukončení tohto štúdia som sa rozhodla pokračovať na vysokej škole. Mám ukončený bakalársky stupeň v odbore predškolská a elementárna pedagogika. V súčasnosti pokračujem v dennom štúdiu na magisterskom stupni v odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Počas celého štúdia som neustále v kontakte s deťmi prostredníctvom školskej praxe či už v materskej škole, školskom klube detí alebo základnej škole. Mám pozitívny vzťah k deťom, preto by som vo voľnom čase rada robila prácu, ktorá by ma napĺňala. V prípade vášho záujmu ma prosím kontaktujte na môj email miriam.funty@gmail.com
  • Opatrujem v časoch: Whole day
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have a driving license
  • - Vyštudovala som: učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
  • - Vysoká: UK Komensk