Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Slovak
  • Maďarsky
Experiences with babysitting
  • baby 2r.
  • toddler 2r.
  • pre schoolers 4r.

Marta Prusenková

Send a message Rating
Pracujem v MŠ v Bratislave. Mám rada deti, viem s nimi pracovať a viem ich motivovať. Podľa ohlasu a referencií rodičov v našej MŠ, si svoju prácu vykonávam dobre, k ich spokojnosti a pravdaže k spokojnosti detí.
  • Opatrujem v časoch: After lunch, At night, Nepravidelne
  • - Vyštudovala som: Pedagogická a sociálna akadémia
  • - Vysoká: FfUK Brati