Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • Slovak
Experiences with babysitting
  • baby 4r.
  • toddler 5r.
  • pre schoolers 5r.
  • schoolchildren 5r.
  • teenagers 5r.

Mirka A

Send a message Rating
S deťmi sa stretávam aj vo voľnom čase ako sú oslavy, tábory, rodinné dovolenky. Rada ich učím všetkému, čo budú potrebovať v bežnom živote. Od základných vecí, ako je umývanie rúk až po abecedu, čísla. Venujem sa aj deťom s poruchami pozornosti, s poruchou autistického spektra (autisti), deťom s oneskoreným vývinom reči...študujem špeciálnu pedagogiku.
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have first aid course