Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • Slovak
Experiences with babysitting

Mária Sásová

Send a message Rating
Som vychovávateľkou v ŠKD a pracovala som ako učiteľkou v MŠ.
  • Opatrujem v časoch: Morning, Nepravidelne
  • - I can look after kids in family apartment