Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Deutsch
  • Slovak
Experiences with babysitting
  • toddler 5r.
  • pre schoolers 5r.
  • schoolchildren 5r.
  • teenagers 5r.

Adriana Hornáčková

Send a message Rating
Som učiteľka na prvom stupni základnej školy a práca s deťmi je nielen mojou profesiou, ale aj koníčkom. Som špeciálny pedagóg a preto mám skúsenosti aj s prácou s deťmi s rôznymi druhmi postihnutia. Podľa potreby doučím učivo matematiky, slovenského jazyka, ale aj prírodovedných predmetov a angličtiny (najmä formou komunikácie). Pracujem aj s deťmi s dyslexiou a dysgragiou.
  • Opatrujem v časoch: After lunch, Whole day, At night, Nepravidelne
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have a driving license