Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • Slovak
Experiences with babysitting

Majka Petková

Send a message Rating
Volám sa Majka a som študentkou vysokej školy univerzity Komenského v Bratislave. Študujem odbor učiteľstvo pedagogiky a psychológie. Mám absolvovanú strednú pedagogickú školu odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Už počas strednej školy som získala mnoho skúseností v práci s deťmi predškolského, ale aj mladšieho školského veku, praxou v predškolskom zariadení a v školskom klube detí. Nemám problém pre dieťa pripraviť zaujímavé hry, ktorými by sa dokázalo zabaviť. K deťom mám veľmi pozitívny vzťah. Mám skúsenosti so strážením detí, ktoré som nadobudla pri strážení detí môjho bratranca, či sesternice. Taktiež som tieto skúsenosti nadobudla v detskom tábore, v ktorom som pôsobila ako vedúca skupinky detí. Mám skúsenosti s deťmi rôzneho veku, od batoľaťa až po základnú školu.
  • Opatrujem v časoch: After lunch, At night, Nepravidelne
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have first aid course