Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • Slovak
Experiences with babysitting

Eva Haládiková

Send a message Rating
Som matkou dnes už dospelých 4 detí, skúsenosti so starostlivosťou o deti teda mám, pretože som sa ich výchove venovala s láskou.
  • Opatrujem v časoch: Whole day
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have a driving license
  • - I have first aid course