Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Español (Spanish)
  • Slovak
  • Česky
Experiences with babysitting

Dominika Görfölová

Send a message Rating
Som absolventka strednej pedagogickej školy, odbor animátor voľného času. Počas praxe som pracovala s deťmi v rôznom veku. Mám priateľský prístup k deťom. Momentálne pracujem, na živnosť, ako učiteľka v súkromnom detskom opatrovateľskom zariadení v Pezinku. Deti v zariadení sú v rôznom veku, od 1,5 roka do 3 rokov. V zariadení deti vzdelávame a pripravujeme na nástup do ,,veľkej škôlky " , takže všetky potrebné veci ovládam. Mám skúsenosti s opatrovaním a vzdelávaním aj starších detí.
  • Opatrujem v časoch: Morning, Morning, After lunch, Nepravidelne
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I can drive children
  • - I have first aid course