Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Español (Spanish)
  • Slovak
Experiences with babysitting
  • pre schoolers 1r.
  • schoolchildren 1r.

Lesana Zemanová

Send a message Rating
Piaty rok robím animátorku, ako dobrovoľníčka v jednom centre kde mám na starosli tvorivý krúžok, a počas leta tam robím animátorku na táboroch. Pred dvoma rokmi som robila animátorku v Španielsku, mám teda skúsenosti aj s deťmi inej národnosti a kultúry. Viem deti zaujať,zabaviť ich, postarať sa o ne. Som zodpovedná a špoľahlivá.Tým, že študujem na pedagogickej fakulte, tak tiež z tade dostávam mnooho podnetov, ako pracovať s deťmi. Verím v to, že ak sa pre mňa rozhodnete tak Vás nesklamem.
  • Opatrujem v časoch: Morning, After lunch, At night
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I can drive children
  • - Vyštudovala som: Spojená škola sv. Vincenta de Paul 2009- 2013
  • - Vysoká: UK, Pedago