Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Deutsch
  • Slovak
Experiences with babysitting
  • pre schoolers 2r.
  • schoolchildren 2r.

Mima Mackovjakova

Send a message Rating
Mám pozitívny vzťah k deťom. Počas štúdia som absolvovala 4 roky súvislej a 2 roky priebežnej praxe kde som nadobudla nové poznatky a skúsenosti. Taktiež mám plavecký kurz v Taliansku a kurz ochrany života a zdravia v Tatranskej Lomnici. Rada by som vám ponúkla a využila moje schopnosti.Mojimi výhodami sú zodpovednosť, precíznosť, komunikatívnosť a flexibilita. V prípade potreby som ochotná pracovať aj nadčas. Som ochotná vzdelávať sa ďalej a získať pracovné skúsenosti.Od mája 2014 budem mať ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou . Po ukončení štúdia som pripravená nastúpiť na pozíciu opatrovateľky ihneď.
  • Opatrujem v časoch: Morning, Morning
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have first aid course
  • - Vyštudovala som: Súkromná stredná odporná škola - odbor: Učiteľstvo materskej školy a vychovávateľstvo

Look after

Monday Tuesday Wednesday thursday Friday Saturday Sunday
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
- I am available