Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Slovak
  • Poľsky
  • Rusky
Experiences with babysitting
  • pre schoolers 1r.
  • schoolchildren 1r.
  • teenagers 2r.

Nataliia Hošták

Send a message Rating
Som z Ukrajiny, bývam v Bratislave od roku 2016. Mám skúsenosti s opatrovaním detí vo veku od 3 do 15 rokov. K deťom mám veľmi dobrý vzťah a práca s nimi ma baví. Pracovala som ako opatrovateľka detí v Poľsku a na Ukrajine.
  • Opatrujem v časoch: Morning, Morning, After lunch, Whole day, At night
  • - I can look after kids in family apartment