Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Español (Spanish)
  • Slovak
Experiences with babysitting
  • baby 1r.
  • toddler 1r.
  • pre schoolers 2r.
  • schoolchildren 2r.

Michal Ičo

Send a message Rating
Mám 32 rokov bývam v Košiciach a mám rád prírodu, knihy, tvorivé činnosti a ľudí. Práca s deťmi ma veľmi baví a deti ma majú radi. Pracoval som s deťmi v detskom kútiku,v dvoch Krízových centrách a viedol som aj divadelný krúžok v škôlke. Robím si teraz diaľkovo nadstavbu" Učiteľstvo pre materské školy" a v budúcnosti by som chcel byť učiteľom v materskej škole. Viem dobre po Anglicky. Často opatrujem aj moju 2 ročnú neter.
  • Opatrujem v časoch: Morning, Morning, After lunch, Whole day, At night, Nepravidelne
  • - I can look after kids in family apartment
  • - Vyštudovala som: Stredná umelecká škola odbor "Hudobno Dramatický"