Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Slovak
Experiences with babysitting
  • toddler 2r.
  • pre schoolers 5r.
  • schoolchildren 7r.

Nikola Štellerová

Send a message Rating
Mám rada deti, moja mama je učiteľka v materskej škole, preto sa s nimi dostávam do kontaktu častejšie. Strážila som deti kamarátkam mojej mami často krát, sem tam som si tak privyrábala. Pracovala som ako animátorka voľného času na rôznych podujatiach, brigádovala som v súkromnej materskej škôlke. Odbornú prax som vykonávala v špeciálnej škole a škôlke, v dennom centre pre rómske detičky. Toto sú zariadenia, kde som vykonávala prax zameranú na detičky. Strednú školu som vyštudovala v odbore sociálno-výchovný pracovník a naďalej študujem na vysokej škole v odbore Aplikovaná etika.
  • - Vyštudovala som: Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG
  • - Vysoká: Študent vy