Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Slovak
Experiences with babysitting
  • baby 1r.
  • toddler 2r.

Katarína Michalcová

Send a message Rating
Dobrý deň, volám sa Katarína a momentálne som študentka vysokej školy Farmaceutickej Univerzity Komenského. Prácu s deťmi mám veľmi rada, vytváram si s nimi kladný citový vzťah, podporu, výchovu a priazeň. Už od detstva som bola vedená k slušnej výchove a správaniu, morálke a zodpovednosti. Skúsenosti s opatrovaním: -v rodine: starala som sa dlhodobejšie o svoju mladšiu sestru ktorá má teraz 5 rokov. Keď bola menšia a mamina chodila do roboty kŕmila som ju, kúpala, prebaľovala, kočíkovala, popríp. som ju uložila do postele spať alebo som sa s ňou hrala. Teraz už pôjde do školy ale zvyknem dávať na ňu pozor keď je potrebné. -dobrovoľne: som navštevovala rodinu na hodinku a pol dva krát týždenne (trvalo to jeden mesiac) jedného chlapčeka, ktorý bol autista. Išlo o hravú terapiu tohto chlapčeka kde sa bolo nutné s ním hrať a pokúšať sa o nadviazanie fyzického kontaktu ako pozretie sa do očí, objatie alebo komunikáciu kde potom ako niečo z toho vykonal bolo potrebné ho pochváliť za to. Pravidelné stráženie 1,5 ročnej Sabínky od začiatku tohto júna. Chodievam s ňou na detské ihrisko, prebaľujem, krmim ju a ked je potrebné aj uspávam. Bližšie informácie vám veľmi rada poviem pri kontaktovaní sms, e-mailom, prípadne telefonátom a osobnom stretnutí.
  • Opatrujem v časoch: Morning, After lunch
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have a driving license
  • - I have first aid course