Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Deutsch
  • Slovak
Experiences with babysitting
  • schoolchildren 2r.

Dominika Porebská

Send a message Rating
Študujem v maturitnom ročníku odbor sociálno-výchvný pracovník. Pochádzam z Oravy, mám 21 rokov. Mám rada deti. Po skončení obchodnej akadémie študijný odbor sociálno-výchovný pracovník mám záujem pracovať v sociálnej oblasti, mám záujem si zvyšovať svoje odborné vedomosti v sociálnej oblasti formou kurzov, seminárov, výcvikov alebo vysokoškolským štúdiom vo sfére sociálnej práce, pedagogiky, psychológie, sociológie a všetkých oblastí, ktoré sa týkajú práce s ľuďmi. Vlastnosti a záujmy: flexibilita, komunikatívnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, príjemné vystupovanie, odolnosť voči stresu, empatia, trpezlivosť, počúvanie hudby, čítanie kníh, šport, turistika, príroda, práca s počítačom (formy jeho využitia v každodennom živote), vytváranie ručných výrobkov.
  • Opatrujem v časoch: Nepravidelne
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have first aid course
  • - Vyštudovala som: Obchodná akadémia Dolný Kubín