Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Deutsch
  • Slovak
  • Česky
Experiences with babysitting

Andrea Valovčanová

Send a message Rating
Opatrím všetky vekové kategórie detí. Mám 2,5 roka praxe ako učiteľka v MŠ. V minulosti som opatrovala 3 ročné dievčatko-1 rok. Absolvovala som ako učiteľka MŠ vzdelávanie v oblasti Zdravie a pohyb. Mám ukončené adaptačné vzdelávanie v MŠ.
  • Opatrujem v časoch: Morning, Morning, After lunch, Whole day, Nepravidelne
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have first aid course